W X edycji Konkursu „Marka – Śląskie” w kategorii Kultura nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Sztuka Teatr za LOTOS Jazz Festival Bielską Zadymkę Jazzową.

Zwycięzców ogłoszono 7 września podczas jubileuszowej gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Podmiotem zgłaszającym udział Stowarzyszenia Sztuka Teatr w konkursie był Urząd Miejski w Bielsku-Białej.


Konkurs „Marka – Śląskie” ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Nagroda „Marka – Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy. Pokazuje zmiany dokonujące się w województwie, podkreśla to, co o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa i świat.

W skład kapituły, której przewodniczył Marszałek Województwa Śląskiego, wchodzą osobowości świata nauki, biznesu, kultury i mediów regionu.