Jubileusz 45-lecia obchodził w Domu Muzyki - działający pod patronatem Bielskiego Centrum Kultury - Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”.

Jubileuszowy koncert odbył się 7 czerwca. Zaprezentowały się podczas niego wszystkie grupy Bielska, a także byli członkowie zespołu, którzy zjechali się z całej Polski specjalnie na ten wieczór. Najpierw były jednak podziękowania od prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego. Specjalny dyplom otrzymała prowadząca zespół Bielsko Bożena Bieńczyk. Były też dyplomy dla najdłużej tańczących w zespole. Nie zabrakło również podziękowań dla pracowników zespołu (muzyków, choreografów, osób zajmujących się opieką nad zespołem).

 

W pierwszej części jubileuszowego koncertu dominowały tańce ludowe. Po przerwie muzyka i taniec z różnych stron świata w wykonaniu artystycznego, estradowego wcielenia Bielska, czyli Bielskiej Estrady.