Od wtorku, 22 maja do soboty 26 maja, na obu scenach Teatru Banialuka, obu Teatru Polskiego oraz w Centrum Kultury im. W. Kubisz zaprezentują się grupy teatralne z 14 krajów świata oraz 6 teatrów z Polski.Gospodarz festiwalu Teatr Banialuka zaprezentuje, poza konkursem, trzy swoje przedstawienia : Zieloną Gęś, Króla Maciusia Pierwszego oraz najnowsza produkcję-przygotowaną we współpracy z francuskim Clastic Theatre, Oresteję?.

Od wtorku, 22 maja do soboty 26 maja, na obu scenach Teatru Banialuka, obu Teatru Polskiego oraz w Centrum Kultury im. W. Kubisz zaprezentują się grupy teatralne z 14 krajów świata (Belgii,  Czech,  Finlandii, Francji, Hiszpanii, Izraela,  Japonii, Libanu, Litwy, Norwegii,  Portugalii, Słowacji, Słowenii
i Węgier) oraz 6 teatrów z Polski ( Teatr Animacji z Poznania, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Wrocławski Teatr Lalek, krakowski Teatr Figur, Teatr Akt z Warszawy, Teatr Lalki i Aktora
w Wałbrzychu. Gospodarz festiwalu Teatr Banialuka zaprezentuje, poza konkursem, trzy swoje przedstawienia  : Zieloną Gęś,  Króla Maciusia Pierwszego oraz najnowsza produkcję-przygotowaną we współpracy z francuskim Clastic Theatre, Oresteję?.

Tegoroczna edycja przyniesie spektakle, które w sposób znaczący odznaczają się maestrią animacji 
i szacunkiem dla tradycji lalkarskiej (np. Teatro de Marionetas do Porto z Portugalii
z przedstawieniem Kitsune oraz Plexus Polaire z Francji z widowiskiem Popioły), spektakle zrealizowane w technice teatru cieni jak Loutkovno Gledališče Ljubljana ze spektaklem Gęś, śmierć
 i tulipan
czy Teatr Figur z Polski - Huljet, huljet), twórców, którzy śmiało eksperymentują z formą (m.in. Cie Alexis Rouvre z Belgii z przedstawieniem Sznury oraz LIVSMEDLETz Finlandii

z przedstawieniem Niewidoczne kraje) wreszcie artystów prezentujących odmienne estetyki i style, ale także kultury (m.in. Saruhachi-za z Japonii czy Khayal Association for Art. Education z Libanu).

Jak podkreśla dyrektor festiwalu, Lucyna Kozień: Twórcy spektakli odważnie sięgają po tematy tabu, dotąd w przedstawieniach niemal nieobecne, traktowane marginalnie bądź specjalnie łagodzone - poczucie wyobcowania i samotność, brak akceptacji i tolerancji, piętno inności i wykluczenie, problemy emigracji i imigracji, wojna i terroryzm, odchodzenie i śmierć – jako naturalna kolej ludzkiego życia. Ale także odwieczna potrzeba spełnienia, miłości i akceptacji... 
Co istotne,  znakomita większość  spektakli  zagranicznych będzie miała na festiwalu swoje polskie prapremiery. W programie festiwalu obecne są  spektakle adresowane zarówno do widowni dorosłej jak i dzieci i młodzieży.
Uzupełnieniem pokazów będą w tym roku dwa bezpłatne widowiska plenerowe: Ewolucja miłościMichal Svironi Fantasy Theatre  z Izraela oraz   Poza czasem   warszawskiego Teatru Akt, imprezy towarzyszące: wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Galerią Bielską BWA - Kono Donkili. Afrykański Teatr lalek, warsztaty przygotowane przez  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki - Stwórz lalkę, stwórz siebie! oraz zamykający festiwal koncert zespołu Chłopcy Kontra Basia.

Sprzedaż biletów na wszystkie wydarzenia festiwalowe  online lub w kasie teatru Banialuka :

 33 815 09 15, impresariat@banialuka.pl