Przedstawiamy kolejne opracowanie zespołu naszej Kancelarii dedykowane dla przedsiębiorców w związku z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi pandemii COVID-19. Poniżej została opisana procedura ubiegania się o finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju dedykowana dla dużych oraz dla małych i średnich przedsiębiorców wraz ze wskazaniem niezbędnych definicji, rozwiązań oraz kwestii praktycznych kluczowych dla prawidłowego wypełnienia wniosku o finansowanie.

 


Opracowanie:

    Joanna Czajor               Natalia Lener-Bobek

aplikant radcowski            aplikant radcowski