W świetle obowiązujących przepisów prawnych, niestety, najemca ma większe prawa od wynajmującego, czyli właściciela mieszkania. Czy to oznacza że mamy rezygnować z dodatkowego źródła dochodu, jakim jest najem? Niekoniecznie. Zabezpieczajmy się jak najlepiej przed nieuczciwymi najemcami, środkami jakie są dostępne w polskim prawie.