Do zaprojektowania nowej ulicy w Hałcnowie przymierza się Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. MZD do 30 listopada br. czeka na oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, która połączy dzielnicę z drogą S1.

Do zaprojektowania nowej ulicy w Hałcnowie przymierza się Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. MZD do 30 listopada br. czeka na oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, która połączy dzielnicę z drogą S1.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, zamówienie obejmuje wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do projektowanej drogi serwisowej węzła drogowego Suchy Potok w rejonie ulicy Księży Las w Bielsku-Białej. Zakres zamówienia skupia się na wykonaniu koncepcji rozwiązań projektowych, dokumentacji geodezyjno-prawnej, projektów budowlanego i wykonawczego, dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami.

Wykonawca będzie miał 400 dni od terminu zawarcia umowy na przygotowanie projektu. Termin składania ofert upływa 30 listopada br. o godz. 10.00.

Dzięki nowej ulicy poprawi się komfort i bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, a Hałcnów będzie skomunikowany z drogą ekspresową S1 (węzeł Suchy Potok). Zbudowane zostaną także - chodnik, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Ulica będzie miała długość 500 m, będzie drogą jednojezdniową, dwukierunkową, z chodnikiem po minimum jednej stronie.

Projektowana droga jest kontynuacją drogi dojazdowej (tzw. południowej obwodnicy Hałcnowa) będącej częścią inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej, odcinek III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), realizowanej w formule Projektuj i buduj.