Stowarzyszenie Olszówka zaprasza na czwartą wycieczkę w ramach projektu Historyczne szlaki Bielska-Białej. 70 lat dwumiasta. W niedzielę, 4 lipca wycieczkę będzie prowadził Piotr Kenig, kierownik Starej Fabryki, Oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Będzie to pierwsza część spaceru, który ma pokazać przemysł nad rzeką Białą.

Stowarzyszenie Olszówka zaprasza na czwartą wycieczkę w ramach projektu Historyczne szlaki Bielska-Białej. 70 lat dwumiasta. W niedzielę, 4 lipca wycieczkę będzie prowadził Piotr Kenig, kierownik Starej Fabryki, Oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Będzie to pierwsza część spaceru, który ma pokazać przemysł nad rzeką Białą.

Spływająca spod Klimczoka górska rzeka wykorzystywana była od XVI wieku przez rzemiosło sukiennicze, a następnie od XIX wieku przez dynamicznie rozwijający się przemysł włókienniczy. Na obu brzegach Białej, zwanej przez miejscowych Białką, stanęły wówczas liczne zakłady, przetwarzające wełnę w znane na całym świecie, doskonałe tkaniny. Podczas spaceru przedstawione zostaną dzieje między innymi nieistniejącej już fabryki sukna rodziny Strzygowskich (Centrum Handlowe Gemini), a następnie ulokowanych przy ul. Partyzantów: fabryki wełny sztucznej braci Halenta, fabryki sukna Gustawa Molendy, wyburzonej farbiarni Hauptiga (później fabryki sukna Emanuela Tischa, obecnie Lidl), przędzalni wełny Gustawa Molendy oraz fabryki sukna Karola Stosiusa (po 1945 Apena). Przypomniana zostanie także historia stojących na wschodnim brzegu Białej firm innych branż: fabryki margaryny Szymona Hoffmanna (Bielmar) oraz fabryki kapeluszy Hugona Danielczyka (Befado). 

Wycieczka rozpocznie się 4 lipca o godz. 10.00.
Szczegóły na profilu: https://www.facebook.com/StowarzyszenieOlszowka

Uwaga! Ze względów epidemiologicznych obowiązują limity uczestników i obowiązują zapisy. Aby tego dokonać, należy wysłać maila na adres stowarzyszenieolszowka@gmail.com lub wysłać sms na numer telefonu 693 315 998. Organizatorzy proszą o podanie imienia i nazwiska oraz której wycieczki dotyczy zgłoszenie (w tym wypadku trzeba podać jej datę). Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dostaną potwierdzenie zawierające informacje o miejscu zbiórki. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie Olszówka są bezpłatne. Dofinansowanie – miasto Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Olszówka ze środków pochodzących z 1% odpisu z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Patronat – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne. Zapraszają - Jacek Zachara i Jakub Krajewski, koordynatorzy projektu.

Wycieczka jest organizowana z okazji rocznicy połączenia miasta w ramach projektu edukacyjnego Stowarzyszenie Olszówka Historyczne szlaki Bielska-Białej. 70 lat dwumiasta. Program jest uzupełnieniem i kontynuacją realizowanego w roku 2020 projektu Historyczne szlaki Bielska-Białej.