"Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej" - Wydanie II wznowione, Bielsko-Biała, listopad 2021 r. Autorzy: Wiesław Dziubek, Wojciech Kominiak.

Album pt. Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej, autorstwa Wiesława Dziubka i Wojciecha Kominiaka, jest pierwszą wydawniczą próbą przedstawienia – w tak obszernej formie – okresu okupacji hitlerowskiej w naszym mieście, w oparciu o zebrany materiał fotograficzny i ilustracyjny.Album jest pierwszą książką, która w tak szerokim stopniu porusza historię Bielska, Białej i okolic w okresie II wojny światowej. Wydanie I powstało w 2019 roku i rozeszło się błyskawicznie - nakład przewidziany na sprzedaż przez okres 2 lat rozszedł się w 3 tygodnie, a następny dodruk w 1,5 miesiąca.  Sprzedaż albumu w największej bielskiej księgarni regionalnej „Klimczok” była większa niż książek nagrodzonej w tym czasie nagrodą Nobla – Olgi Tokarczuk. Z nieoficjalnych danych księgarni wynika, że od 1991 roku nie było takiego popytu na książkę historyczną.

Pracując nad swoim dziełem autorzy dotarli do wielu ciekawych akt archiwalnych, których nikt nie otwierał od 1945 roku, dzięki czemu odkryli wiele ciekawych faktów, nazwisk burmistrzów miasta, o których nikt już nie pamiętał i nie zostali wymienieni w monografii Bielska-Białej.

Pierwsze  wydanie książki zostało uznane za wydarzenie kulturalne roku 2019, natomiast autorzy otrzymali Ikara – nagrodę przyznawaną co roku przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.


               fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB
11 stycznia w Bielskim Centrum Kultury odbyła się 27. gala Ikara, Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Za osiągnięcie roku 2019 statuetkę otrzymali Wiesław Dziubek i Wojciech Kominiak, autorzy cieszącej się ogromną popularnością książki "Bielsko-Biała i okolice w dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej".


Wydanie II jest w pewnym sensie całkowicie nową książką, gdyż wszystkie zdjęcia zostały poddane koloryzacji - to pierwszy tego typu album w Polsce. Większość barwionych zdjęć wygląda bardzo naturalnie, historia sprzed 80 lat wydaje się teraz zdecydowanie bliższa.
Książka zawiera 324 strony oraz 266 fotografii. Większość zdjęć to unikaty, fotografie dotąd niepublikowane, w tym zdjęcia lotnicze Bielska i Białej.
Album zawiera 2 plany miasta z okresu okupacji w oryginalnym rozmiarze - jak załącznik do książki.

Zdjęcia zostały opatrzone odpowiednim komentarzem zredagowanym w taki sposób, aby czytelnik odniósł wrażenie iż bezpośrednio uczestniczy w wydarzeniach ilustrowanych przez fotografie. Dodatkowo w aneksach zamieszczono spis ulic zestawiając nazwy funkcjonujące przed 1939 r. z tymi – nadanymi w czasie okupacji, porównując je z obecnie obowiązującymi. Album rozpoczynają fotografie tunelu kolejowego w Bielsku pod ulicą 3-go Maja, wysadzonego przez polskich saperów w noc poprzedzającą wejście Wehrmachtu do miasta. Następnie prezentowany jest fotoreportaż z wkroczenia do Bielska wojsk niemieckich, autorstwa Ferdynanda Pernersdorfera, bielskiego fotografa i wydawcy pocztówek. Został on wzbogacony amatorskimi zdjęciami, dając tym samym pełniejszy obraz tego wydarzenia, tak tragicznego w skutkach dla polskich mieszkańców. W dalszej część albumu zostały przedstawione amatorskie zdjęcia z lat 1939-1945, a po nich widokówki Bielska, Białej i okolic wraz z górskimi schroniskami. Na końcu zaprezentowano wspomniane już powyżej zdjęcia lotnicze z ok. 1941 r, na których zaznaczono ważniejsze budynki administracji niemieckiej, a także miejsca straceń Polaków.

Mamy nadzieję że album zagości w Państwa domach i przyczyni się do lepszego poznania zawiłej, ale zarazem bardzo interesującej historii Bielska-Białej.


Informacje o książce znajdują się pod adresem:  http://album.beskidia.pl/

Tam tez znajdziecie Państwo informacje o sprzedaży albumu - gdzie i za jaką kwotę.

Polecamy serdecznie i zapraszamy  księgarni !!!

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii w nowej, kolorowej wersji oraz prezentację multimedialną albumu.