Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz stanął na najwyższym podium konkursu grantowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Edukacja kulturalna.

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz stanął na najwyższym podium konkursu grantowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Edukacja kulturalna.

W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa liczba ponad 1.600 projektów. Granty przyznano 160 beneficjentom. Projekt Kubiszówki Sztuka współtworzenia znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej, uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Ideą projektu jest tworzenie wspólnych dzieł, które w symboliczny i realny sposób będą scalać społeczność Bielska-Białej i tworzyć kulturę więzi. Przedsięwzięcie obejmuje realizację cyklu warsztatów i wydarzeń artystycznych rozwijających umiejętności twórcze oraz kompetencje kulturowe mieszkańców miasta. W działaniach projektu zostaną wykorzystane techniki umożliwiające tworzenie wspólnych prac, takie jak: mozaika, asamblaż, patchwork, metaloplastyka oraz animacja poklatkowa z wykorzystaniem techniki kolażu. Wydarzeniu będą towarzyszyć dwa fortepianowe koncerty Open Air prezentujące muzykę jako mozaikę dźwięków i gatunków.

Wykonane podczas warsztatówh fragmenty mozaiki zostaną połączone w jedną instalację artystyczną opartą na stalowej rzeźbie, która stanie przed budynkiem domu kultury. Jej odsłonięcie nastąpi podczas finalizującego projekt wydarzenia performance z pokazem wizualizacji wykorzystujących kolażowe animacje uczestników projektu.

Pierwsze działania projektu rozpoczną się w czerwcu br., jeśli tylko nie opóźnią ich obostrzenia związane z pandemią.