Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, po okresie zawieszenia działalności stacjonarnej, związanym z epidemią koronawirusa, stopniowo wznawia zajęcia.


- Bardzo stęskniliśmy się za uczestnikami zajęć w trybie stacjonarnym i dlatego chcemy po kolei otwierać wszystkie formy uczestnictwa w zajęciach w dopuszczanych ramach, stale aktualizowanych odpowiednimi przepisami, tzn. przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych. – mówi Zbigniew Hendzel, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. – Do placówek MDK dzwonią rodzice, pytając o możliwość przyprowadzenia dzieci na zajęcia. Bardzo cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa do domów kultury. Niemniej zachęcamy, aby uważnie śledzić komunikaty, które przekazujemy za pośrednictwem lokalnych portali,  mediów społecznościowych i naszej strony internetowej: www.mdk.bielsko.pl

 

Najważniejsze zasady obowiązujące na terenie placówek MDK:

- obowiązkowe złożenie oświadczenia o stanie zdrowia przed pierwszymi zajęciami,

- zachowanie dystansu społecznego,

- obowiązkowa dezynfekcja rąk,

- obowiązkowe zasłanianie ust i nosa na korytarzach i w toaletach (sugerowane jest także zasłanianie ust i nosa w trakcie zajęć),

- kwarantanna wyklucza z udziału w zajęciach

 

- Jesteśmy odpowiednio przygotowani we wszystkich placówkach i czekamy na naszych odbiorców w różnym wieku, jak zwykle z bardzo ciekawą ofertą zajęć tematycznych i ruchowych, które stawiają na rozwój indywidualnych zainteresowań i integrację w grupie rówieśniczej – zaprasza Zbigniew Hendzel. – Od 17 maja prowadzimy działania niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych, tj. próby i ćwiczenia, w tym zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne oraz w dziecięcych grupach twórczych.

 

              Miejski Dom Kultury informuje, że do 21 maja nastąpi wznawianie działalności animacyjnej i edukacyjnej prowadzonej przez instytucje kultury w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni (nie więcej niż 50 proc. miejsc) lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub uczestnikami, natomiast od 29 maja stopniowo będą wznawiane zajęcia rekreacyjne i sportowe z zachowaniem reżimu sanitarnego i limitu 1 osoby na 15m2.