Do 30 listopada br. można jeszcze zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar 2020. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje prezydent miasta. Ikary zostaną wręczone po raz 28.

Do 30 listopada br. można jeszcze zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar 2020. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje prezydent miasta. Ikary zostaną wręczone po raz 28.

Nagrody prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki mogą otrzymać artyści tworzący w różnych dziedzinach sztuki, pracownicy instytucji kultury za działalność artystyczną i kulturalną, pracownicy innych jednostek organizacyjnych prowadzących lub podejmujących przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne na terenie Bielska-Białej. 
Ikary przyznawane są w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia kulturalne w roku kalendarzowym i za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki. W każdym roku zostają przyznane dwie nagrody, po jednej w każdej kategorii. 

Warunkiem udziału w naborze do nagrody jest złożenie umotywowanego wniosku oraz podpisanego oświadczenia i klauzuli informacyjnej, którą można pobrać z załączników. Wnioski są przyjmowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej mieszczący się przy placu Ratuszowym 1, 43-300 Bielsko-Biała. 

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów do Ikarów można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Kultura https://bielsko-biala.pl/kultura oraz w Wydziale Kultury i Sztuki UM (tel. 33 4971475). 

W poprzedniej edycji za osiągnięcie roku 2019 cenną statuetkę otrzymali Wiesław Dziubek i Wojciech Kominiak, autorzy cieszącej się ogromną popularnością książki Bielsko-Biała i okolice w dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej, za dotychczasową działalność w dziedzinie kultury i sztuki Ikara odebrał natomiast wybitny artysta plastyk Tadeusz Moskała. Dyplom Honorowy Ikara trafił do Chóru Echo, a tytuł Dobrodzieja Kultury 2019 otrzymały firmy Aqua S.A. i FCA Poland S.A. 

Laureatów nagród za 2020 rok poznamy na początku przyszłego roku. 

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB