Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich – w skrócie Mikra - zaprasza wszystkich instrumentalistów do udziału w koncercie on-line Kolęda przy choince, który wyemituje 30 stycznia o godz. 18.00 w mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube.

Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich – w skrócie Mikra - zaprasza wszystkich instrumentalistów do udziału w koncercie on-line Kolęda przy choince, który wyemituje 30 stycznia o godz. 18.00 w mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube.

Koncert Kolęda przy choince jest adresowany do wszystkich instrumentalistów: amatorów, zawodowców – solistów, duetów, zespołów, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Aby stać się częścią tego wydarzenia on-line, należy do 17 stycznia 2021 r. przesłać nagranie oraz podpisany skan karty zgłoszenia (wraz z wyrażonymi zgodami) na adres mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl poprzez serwis www.wetransfer.com
 Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej – Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich: http://www.mdk.bielsko.pl/dkmikuszowicekrak/wydarzenie/koleda-przy-choince-koncert-on-line 
Każdy uczestnik wykonuje na żywo jeden utwór: kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce zimowej czy świątecznej; nagrywa film, przedstawiający wykonawcę lub wykonawców podczas prezentacji utworu. Pliki wideo mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku. Jednak niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania (np. montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego) oraz ingerencja cyfrowa w nagranie. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia nagrania, jeżeli wymagać będzie tego montaż w trakcie przygotowania koncertu on-line. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym), w formacie mp4 (preferowane), avi, wmv, mov - w jak najlepszej rozdzielczości.

Po przesłaniu pliku uczestnik otrzyma do dwóch dni roboczych potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia. W przypadku nieotrzymania takiego potwierdzenia, Mikra prosi o kontakt. Wszelkich informacji dotyczących koncertu Kolęda przy choince udziela Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich mailowo: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl lub telefonicznie: 33 816 34 57 i 509 850 057.