Dla 4,5 mln uczniów z niemal 24 tys. szkół i placówek oświatowych dziś 3 rozpoczyna się rok szkolny 2018/2019 r. W nowym roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i szkół wszystkich typów (bez szkół dla dorosłych) prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała będzie uczęszczać 24.371 uczniów, w tym: do przedszkoli 5.123, do szkół podstawowych 11.687, do szkół ponadgimnazjalnych 7.561.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w szkołach podstawowych będzie się uczyło ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasach około 361 tys. Rok szkolny 2018/2019 będzie pierwszym, gdy w 8-letnich szkołach podstawowych uczyć się będzie osiem roczników.

Do klas III gimnazjum będzie uczęszczało około 355 tys. uczniów - to ostatni rocznik w tym wygaszanym typie szkoły.W szkołach ponadgimnazjalnych (liceach ogólnokształcących, technikach, oddziałach zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych i szkołach przysposabiających do pracy) będzie około 1 mln uczniów, natomiast w branżowych szkołach I stopnia (wprowadzonych w ubiegłym roku w miejsce wygaszanych zasadniczych szkół zawodowych) w klasach I i II - 113 tys. uczniów.

W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie około 226 tys. słuchaczy, a w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 146 tys.Poniedziałek będzie też pierwszym dniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ponad 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w prawie 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska ogłosiła, że rok szkolny 2018/2019 będzie obchodzony pod hasłem "Niepodległa".

Od kilku lat MEN nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na sprawy, które w danym roku powinny być priorytetem. Rok szkolny 2017/2018 był ogłoszony "Rokiem dla Niepodległej" - priorytetem były wówczas przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Danuta Starzyńska-Rosiecka

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP