Już 24 kwietnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej rusza Ekspres Maturalny – cykl warsztatów z literatury i języka polskiego prowadzonych przez pracowników Katedry Polonistyki.

Kursy są bezpłatne, obejmują zajęcia syntezujące wiedzę wymaganą zarówno podczas pisemnej, jak i ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego. „Udział w kursach na kilka dni przed egzaminami jest świetnym sposobem na uporządkowanie wiedzy zdobytej w szkole, a praktyczne warsztaty z analizy utworów literackich czy warsztaty retoryczne z pewnością pomogą każdemu właściwie zaprezentować swoje umiejętności” – mówi dr Robert Pysz, koordynator projektu.

Co proponują:
– syntezy literackie „Ekspresem przez epoki” – motywy literackie, najważniejsze lektury, konteksty historyczne, kulturowe i filozoficzne dla literatury;
– warsztaty praktyczne z analizy i interpretacji utworów literackich – poezja, proza, dramat;
– syntezy z nauki o języku – wybrane zagadnienia z podstawy programowej;
– warsztaty z retoryki praktycznej – czyli jak mówić, aby sprawić wrażenie na komisji egzaminacyjnej.

Zapraszają wszystkich tegorocznych absolwentów szkół średnich, a także inne osoby, które w tym roku planują przystąpić do matury z języka polskiego. Udział w kursach na kilka dni przed egzaminami jest świetnym sposobem na uporządkowanie wiedzy zdobytej w szkole, a praktyczne warsztaty z analizy utworów literackich czy warsztaty retoryczne pomogą każdemu zaprezentować właściwie swoje umiejętności.

Szczegółowy plan kursów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Katedry Polonistyki ATH: polka.ath.bielsko.pl