Miejski Zarząd Oświaty informuje, że do klas pierwszych młodzieżowych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących w Bielsku-Białej, z wyjątkiem naboru do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7, będzie prowadzony nabór elektroniczny

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie: slaskie.edu.com.pl.

W przypadku wyboru  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7 wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 

Szczegóły na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej