Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Janusz Targosz zapraszają przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w jubileuszowej, X edycji Konkursu FIRMA ROKU 2019 pod hasłem „Samorządy – Przedsiębiorcom”. Uroczystość wręczania nagród będzie Świętem Przedsiębiorczości czyli świętem tych, których codzienna, ciężka, często połączona z ryzykiem finansowym praca pozwala na prężny rozwój regionu.

Tytuł FIRMA ROKU 2019 promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej  roli w rozwoju regionalnym. Kapituła Konkursu złożona z Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Starosty Bielskiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przyzna nagrody w kategoriach: FIRMA ROKU 2019 Miasta Bielska-Białej oraz FIRMA ROKU 2019 Ziemi Bielskiej.

 

Nagrodą w Konkursie jest przyznanie tytułu FIRMA ROKU 2019 oraz statuetki Dedala – autorem rzeźby jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia. Do Konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać miko, małe, średnie i duże firmy działające na terenie miasta Bieska-Białej oraz powiatu bielskiego.

 

Zgłoszenia można składać poprzez e-mail na adres: biuroizby@cci.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 19 (II piętro), 43-300 Bielsko-Biała a także w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, III piętro, pokój nr 302, 43-300 Bielsko-Biała oraz w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, Biuro Podawcze lub pokój nr 310, 43-300 Bielsko-Biała, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

 

 

Gala Finałowa konkursu Firma Roku 2019 oraz wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcą odbędzie się w dniu 15 października (wtorek) 2019 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

 

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy