Po Nowym Roku więcej zarobią osoby, które teraz mają najniższe wynagrodzenie, a pracują na etacie oraz ci, którzy dostają minimalną płacę za godzinę. Podwyżka wyniesie ok. 70 zł miesięcznie.

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom pensję minimalną, a jej wysokość na kolejny rok jest podawana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 15 września.
Od 1 stycznia 2018 r płaca minimalna będzie wynosiła 2 100 zł brutto.
Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Te przepisy odnoszą się wyłącznie do osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Wysokość najniższej płacy jest ustalana w zależności od wymiaru etatu pracownika. Oznacza to, że osoba, która pracuje na pół etatu może zarobić połowę tej stawki, czyli 1 050 zł. Również w przypadku zatrudnionych na umowę zlecenie została ustalona minimalna stawka za godzinę pracy, która w 2018 r. wyniesie 13,70 zł.
Nowe stawki wynagrodzenia będą obowiązywały od 1 stycznia, ale nie oznacza to, że pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie z przesunięciem za grudzień dostaną już teraz wyższą wypłatę. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z początkiem roku mogą liczyć na podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 100 zł brutto. Wynika z tego, że pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne dostanie ok. 70,00 zł więcej niż obecnie.
Zwiększająca się co rok minimalna pensja oznacza, że również przedsiębiorcy będą ponosili wyższe koszty pracy. Nie będzie to tylko 100 zł dla pracownia, ale od tej podwyższonej stawki trzeba będzie zapłacić wyższe składki, które pracodawca finansuje z własnych środków. Dlatego, dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika w przyszłym roku zwiększy się o ok. 120 zł.